Czy możliwe jest odfrankowanie kredytu? Jeśli tak, jak to zrobić? Jeżeli mamy z bankiem umowę kredytu indeksowanego, możemy zwrócić się do banku o zwrot ewentualnej nadpłaty za każdą spłacaną przez nas ratę kredytu. Czy można anulować pożyczkę? Jeśli tak, to w jaki sposób: Co równie ważne, możemy uniezależnić spłatę naszych pożyczek bezpośrednich od kursu franka szwajcarskiego, po prostu zamieniając pożyczkę frankową na normalną pożyczkę złotą. Jak odmrozić pożyczkę? Dowiedzmy się.

Co to jest?

prawnik frankowicze
prawnik frankowicze

Na początek warto omówić pochodzenie słowa „defrancowanie”. Jest to potoczne określenie decyzji podejmowanych w sprawach dotyczących kredytów walutowych. Oszustwo kredytowe ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których sąd uzna, że ​​zasada przeliczania wartości wszystkich zobowiązań i rat jest zabroniona. Tym samym warunki umowy są całkowicie nieważne i nie wiążą Pożyczkobiorcy w sensie prawnym.

Umowę traktuje się jako hipotekę zwykłą udzieloną w złotych polskich, a rozliczenie musi uwzględniać wszystkie parametry cenowe określone w umowie głównej. W innych tego typu przypadkach przyznaliśmy nienależnie wypłacone świadczenia. Oczywiście rezygnacja z kredytu zmusza pożyczkobiorcę do spłaty kolejnych kredytów w złotówkach, które oprocentowane są tak samo jak kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Oczywiście może pomóc Biuro w Szczecinie.

Praktyczne informacje o rozliczeniach kredytowych

Odfrankowanie kredytu
Odfrankowanie kredytu

Jeśli mamy pożyczkę indeksowaną, najważniejszą rzeczą do zrobienia w procesie rozpakowywania pożyczki jest zakwestionowanie wszelkich warunków indeksacji. Dlaczego jest to takie ważne? Pada pod ich adresem wiele zarzutów. O co dokładnie chodzi? Po pierwsze, nie waha się zrzucić winy na wymianę CHF posiadaczy CHF. Poza tym kurs wymiany może być ustalony tylko przez bank i odbiega od ustawowej struktury naszej umowy kredytowej.

W praktyce płatnik opłaty pocztowej nie może samodzielnie określić wysokości kredytu czy poszczególnych rat. Widać, że mechanizm ten nie tylko narusza prawo, ale także narusza charakter umowy kredytowej oraz zasadę współżycia społecznego. Postawione pytania prowadzą do wniosku, że klauzule waloryzacyjne zawarte w umowach są niedopuszczalne.
Konsekwencją uznania klauzul waloryzacyjnych za abuzywne jest właśnie ich nieważność w momencie zawierania umowy. Wspomniana już klauzula waloryzacyjna wiąże się bezpośrednio z darmową wysyłką pożyczki, czyli usunięciem z umowy wszystkich niedozwolonych klauzul, przy założeniu, że zwolniony z podatku pożyczkobiorca zapłacił znacznie więcej, niż powinien był zapłacić w pierwszej kolejności.

Na tej podstawie można stwierdzić, że bank nigdy nie był uprawniony do przewalutowania rat wyrażonych w złotych na franki szwajcarskie. W takim przypadku powinien zwrócić wszystkie nadpłacone raty kredytu, co obniży (i to znacznie) wysokość dotychczasowej raty.

Rozpieczętowanie kredytu oznacza zatem anulowanie klauzuli zakazu w umowie, która w pozostałym zakresie będzie nadal obowiązywać. Główną zaletą tego rozwiązania jest wyeliminowanie klauzul ryzyka kursowego oraz innych klauzul, które niekorzystnie wpływają na relację kredytobiorcy ze stroną silniejszą w tym stosunku prawnym (oczywiście bankiem). Ponadto umowa wiąże obie strony, więc kredytobiorca nie jest zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej części kredytu z bankiem. Banki są również zobowiązane do ponownego przeliczenia nadpłat kredytu poniesionych przed „opłatą skarbową”. Co to znaczy? To nic innego jak fakt, że pożyczkobiorca faktycznie spłaca dużo więcej, niż pierwotnie sobie wyobrażał. Co równie ważne, miesięczna spłata rat kredytu będzie znacząco niższa po usunięciu z umowy klauzuli zakazu.

Proces anulowania umowy kredytowej

prawnik frankowicze w Warszawie
prawnik frankowicze w Warszawie

Alternatywą dla przewalutowania kredytów we frankach, w zależności od indywidualnych uwarunkowań kredytobiorcy, jest proces odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd, kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty, którą otrzymał na podstawie zawartej umowy kredytowej, z wyłączeniem odsetek, porostów lub opłat poniesionych z tytułu waloryzacji.

Kiedy stajemy przed wyborem przewalutowania kredytu i podstemplowania go lub zerwania umowy, powinniśmy oczywiście przeanalizować aktualną sytuację gospodarczą, aktualne orzecznictwo sądowe oraz kursy walut. Dzięki kompleksowej analizie będziemy mogli wybrać strategię, która jest korzystna głównie dla nas samych, czyli z korzyścią dla pożyczkobiorcy. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy ekspertów. Na rynku jest wielu konsultantów, a także firm, które specjalizują się w tej dziedzinie doradztwa. Są to też zazwyczaj te same firmy, które pomagają nam we wszystkich „papierkach”. Niestety formularzy, wniosków i innych dokumentów jest bardzo dużo.

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl