Nie od dziś wiadomo, że pracownicy ze Wschodu są bardzo rozchwytywani na polskim rynku pracy. Z roku na rok pracownik wschodniej narodowości przybywa w Polsce, dzięki temu polska gospodarka coraz lepiej prosperuje. 

Dlaczego pracownicy ze Wschodu są tak bardzo cenieni na polskim rynku pracy?

Pracownicy ze Wschodu są cenieni na polskim rynku pracy z kilku względu. Przede wszystkim posiadają oni dużą motywację do pracy, która kierowana jest zapewnieniem lepszego stanu bytowego swoich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, gdzie warunki materialne są o wiele gorsze, niż w naszym kraju. Kolejną kwestią jest to, że pracownicy ze Wschodu chcą pracować w branżach, które nie odpowiadają zbytnio polskim pracownikom. Po trzecie pracownicy ze Wschodu wykazują chęci do pracy powyżej ośmiu godzin dziennie i dodatkowo tańsi w utrzymaniu przez pracodawcę. Należy także wspomnieć o kwestii języka i kultury. Otóż, pracownicy zza wschodniej granicy język i kulturę mają podobną do polskiej, dzięki temu łatwiej jest się im asymilować w naszym kraju. Jak wskazują statystyki prawie połowa pracowników ze Wschodu, przybywający do Polski, aby pracować, nie zna języka polskiego. Nie stanowi to jednak większego problemu, jeżeli chodzi o kwestię komunikacji między takim pracownikiem, a pracodawcą. 

Jak zatrudnić pracownika ze Wschodu?

Polski przedsiębiorca może zatrudnić pracownika ze Wschodu na kilka sposobów. Może dodać ogłoszenie prywatne, bądź poszukać takiej osoby za pośrednictwem agencji pracy, która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników zza wschodniej granicy. Jednakże ta druga opcja jest bardziej bezpieczna. Na rynku prosperuje wiele agencji pracy świadczących tego rodzaju usługi. Nie pobierają one dużej prowizji za swoją pracę, a za to zarówno pracodawca, jak i potencjalny pracownik ma pewność, że wszelkie kwestie związane z pracą odbywają się w sposób bezpieczny i legalny. Pozyskanie pracownika za pośrednictwem agencji pracy nie trwa z reguły długo, gdyż chętnych do zatrudnienia na terenie Polski jest bardzo dużo osób.

Sprawdź również:

Jakie kryteria musi spełniać pracownik ze Wschodu, aby móc zostać zatrudnionym legalnie na terenie Polski?

Otóż, jak wskazują polskie przepisy prawa, cudzoziemiec, który wyraża chęć do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien przebywać legalnie w w Polsce i posiadać zezwolenie na pracę, natomiast w przypadku, gdy zezwolenie takie nie jest wymagane, to posiadać zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę, bądź zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

W jakich przypadkach nie jest wymagane zezwolenie na pracę przez cudzoziemca?

Przypadków tych jest wiele, w szczególności należy zaliczyć tutaj kwestię posiadania statusu członka rodziny Unii Europejskiej, korzystania w Polsce z ochrony międzynarodowej, posiadania zezwolenia na pobyt stały, posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, posiadania zgody na pobyt ze względów humanitarnych, posiadania zgody na pobyt tolerowany, posiadania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, posiadania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach, jak również posiadania dyplomu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, bądź studiów wyższych oraz studiów doktoranckich na polskich uczelniach. 

W jakich zawodach najczęściej pracują pracownicy ze Wschodu i gdzie zamieszkuje ich na terenie Polskich najwięcej?

Otóż, pracownicy ze Wschodu zatrudniani są do wielu zawodów na terenie Polski, zarówno, jeżeli chodzi o zawody budowlane, jak i zawody specjalizujące się w opiece. Pracownicy ze Wschodu charakteryzują się rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, dlatego też tak chętnie są zastępowani przez polskich pracowników, którzy mają coraz większe oczekiwania w stosunku do polskich pracodawców. Z kolei, jeżeli chodzi o kwestię lokacji pracowników ze Wschodu to z całą stanowczością należy stwierdzić, iż najwięcej osób narodowości wschodniej obecnie zamieszkuje województwo mazowieckie oraz województwo małopolskie. Natomiast najmniej osób tej narodowości pracuje w województwie warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przebywa obecnie około trzech milionów osób zza wschodniej granicy, Jest to stosunkowo więcej niż w roku ubiegłym, ponieważ aż o pięćdziesiąt tysięcy więcej. Najwięcej osób do pracy w Polsce przybywa z Ukrainy, na drugim miejscu są to Białorusini, a na ostatnim Rosjanie, w szczególności, jeżeli chodzi o narodowość rosyjską z obwodu kaliningradzkiego. 

Uzyskanie wizy w celu wykonywania pracy przez obcokrajowca

Uzyskanie wizy przez obcokrajowca w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest należy do trudnego i długotrwałego procesu. Cudzoziemiec do wniosku o wydanie wizy powinien dołączyć zezwolenie na pracę, bądź pisemne oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia pracownika ze Wschodu, oczywiście, o ile zezwolenie na pracę w danym przypadku nie jest wymagane. Pracownik ze Wschodu na uzyskanie wizy czeka około trzydziestu dni.